מזל עקרב -יסוד מים כוכב שולט -מאדים[מארס] בלילה

מזל עקרב -יסוד מים.שליט מארס .[מאדים]בלילה .אדם זה ניחן בכוח רצון חזק.אינטואטיבי ברמות גבוהות מאוד .רגשות עם עוצמות חזקות מאוד ויחד עם זאת שליטה חזקה בהם.אדם זה נהנה להיתנסות ברגשות קיצוניים ועמוקים. ייצר המין של מזל זה חזק מאוד .יש לו  לא מעט אוייבים ..לפעמים שתיקה היא מנת חלקו.עצותיו טובות בשל עורמתו החריפה.אך הוא בעצמו לא מיישם אותם .לפעמים יש לו מחשבות רעות כלפיי אדם שפגע בו.אך  הוא לא מיישם  אותם ..כשהוא כועס הרחמים אצלו הם נחלת העבר...אם  ייגבר על כעסיו ועל יצריו אזיי יגיע לרמות גבוהות שאדם רגיל לא יכול להגיע ..העקרב הופך לנחש ולאחר מכן לנשר שבשמיים .

מזל עקרב -יסוד מים כוכב שולט -מאדים[מארס] בלילה
logo בניית אתרים