מזל בתולה -יסוד אדמה .כוכב שולט-מארקורי [כוכב חמה]

מזל בתולה .יסוד -אדמה .כוכב שולט מארקורי .-אדם שנולד במזל בתולה הינו אדם שהמזל בתולה .יסוד -אדמה .כוכב שולט מארקורי .-אדם שנולד במזל בתולה הינו אדם שכלתני .לרוב שנון. מעשי מאוד עד כדיי וורקהוליות . אוהב ידע רב .ידע זה שהוא רוכש  נותן לו לעשות סדר בחייו ולרוב הוא יורד לפרטים קטנים וטפלים..מיתוך זה באה ביקורתיות יתר ואי מנוחה לאור הרזולוציות הקטנות שהוא יורד אליהם. הבתולות הם לרוב עובדים בתור  מטפלים. הם ניחנים בטיפול בחולים או בסעד .בריאות ועבודה היא גולת הכותרת שלהם..התשבצים  והחידות הם מיגרש המישחקים שלהם .לפעמים הם מבולבלים יתר על המידה ולכן חופשה היא הרפואה לנפשם. יש בתוכם אומנים כמעט בכל תחום ..

 

כלתני .לרוב שנון. מעשי מאוד עד כדיי וורקהוליות . אוהב ידע רב .ידע זה שהוא רוכש  נותן לו לעשות סדר בחייו ולרוב הוא יורד לפרטים קטנים וטפלים..מיתוך זה באה ביקורתיות יתר ואי מנוחה לאור הרזולוציות הקטנות שהוא יורד אליהם. הבתולות הם לרוב עובדים בתור  מטפלים. הם ניחנים בטיפול בחולים או בסעד .בריאות ועבודה היא גולת הכותרת שלהם..התשבצים  והחידות הם מיגרש המישחקים שלהם .לפעמים הם מבולבלים יתר על המידה ולכן חופשה היא הרפואה לנפשם. יש בתוכם אומנים כמעט בכל תחום ..

מזל בתולה .יסוד -אדמה .כוכב שולט מארקורי .-אדם שנולד במזל בתולה הינו אדם שכלתני .לרוב שנון. מעשי מאוד עד כדיי וורקהוליות . אוהב ידע רב .ידע זה שהוא רוכש  נותן לו לעשות סדר בחייו ולרוב הוא יורד לפרטים קטנים וטפלים..מיתוך זה באה ביקורתיות יתר ואי מנוחה לאור הרזולוציות הקטנות שהוא יורד אליהם. הבתולות הם לרוב עובדים בתור  מטפלים. הם ניחנים בטיפול בחולים או בסעד .בריאות ועבודה היא גולת הכותרת שלהם..התשבצים  והחידות הם מיגרש המישחקים שלהם .לפעמים הם מבולבלים יתר על המידה ולכן חופשה היא הרפואה לנפשם. יש בתוכם אומנים כמעט בכל תחום ..

מזל בתולה -יסוד אדמה .כוכב שולט-מארקורי [כוכב חמה]
logo בניית אתרים