מזל תאומים =יסוד אויר .כוכב שולט -מארקורי [כוכב חמה]

ה יפהאינטלקטואלי יפתור בעיה זו .או לחילופין שהוא  בהרמוניה או בביתו ומיזגו הוא יתרום לאדם זה שכלתנות.ותיקשורת .ספרות ש כוכב מארקורי  נימצא בדיס הרמוניה או לא ביביתו או מזלו הוא יכול ליצור  בעייות קשב וריכוז .בילבול והחלטות שגויות . אך אימון מזל תאומים מאופיין בעיקר באומנות הדיבור. הוא פיטר פן של עולם המזלות .מהירות המחשבה .קלילות וספונטניות..אהבת החוכמה .קומיניקציה וטלקומיניקציה .מצביי רוח מישתנים .חוסר סבלנות .וחוסר החלטיות .ממצא דברים במהירות .אומן בכל המעשים .זהו אדם שתיקונו הוא להתחבר לצד הנשי[אינטואטיבי .ריגשי ואימהי ]או להפך .אשה לצד הגברי שלה .רציונאל.יותר היגיון ופחות הורמונים שתופסים שליאינטלקטואלי יפתור בעיה זו .או לחילופין שהוא  בהרמוניה או בביתו ומיזגו הוא יתרום לאדם זה שכלתנות.ותיקשורת .ספרות ש כוכב מארקורי  נימצא בדיס הרמוניה או לא ביביתו או מזלו הוא יכול ליצור  בעייות קשב וריכוז .בילבול והחלטות שגויות . אך אימון מזל תאומים מאופיין בעיקר באומנות הדיבור. הוא פיטר פן של עולם המזלות .מהירות המחשבה .קלילות וספונטניות..אהבת החוכמה .קומיניקציה וטלקומיניקציה .מצביי רוח מישתנים .חוסר סבלנות .וחוסר החלטיות .ממצא דברים במהירות .אומן בכל המעשים .זהו אדם שתיקונו הוא להתחבר לצד הנשי[אינטואטיבי .ריגשי ואימהי ]או להפך .אשה לצד הגברי שלה .רציונאל.יותר היגיון ופחות הורמונים שתופסים שליטה .אדם שמזלו תאומים אויבו המושבע הוא השיעמום.יש לו יכולת מדהימה להפריד את ליבו לשני חלקים .הצד הרוחני והצד המעשי.. [או אשה שיכולה להיתאהב בשתי גברים.]  תפיסתם מהירה וחוסר סבלנות היא מנת חלקם .אוהבים ללמוד אך ממצאים את הלימוד מהר מידיי.לפעמים תופס אותם בילבול וחוסר התמצאות במרחב . אנשים אלה מתרגמים את ריגשותהם לשכל  והבנה.לוגית   .הם מאוד סקרנים מטבעם .יש להם הסתכלות על שניי צידיי המטבע על כן חוסר החלטיות היא העקב אכילס שלהם.

 

טה .אדם שמזלו תאומים אויבו המושבע הוא השיעמום.יש לו יכולת מדהימה להפריד את ליבו לשני חלקים .הצד הרוחני והצד המעשי.. [או אשה שיכולה להיתאהב בשתי גברים.]  תפיסתם מהירה וחוסר סבלנות היא מנת חלקם .אוהבים ללמוד אך ממצאים את הלימוד מהר מידיי.לפעמים תופס אותם בילבול וחוסר התמצאות במרחב . אנשים אלה מתרגמים את ריגשותהם לשכל  והבנה.לוגית   .הם מאוד סקרנים מטבעם .יש להם הסתכלות על שניי צידיי המטבע על כן חוסר החלטיות היא העקב אכילס שלהם.

 

תור בעיה זו .או לחילופין שהוא  בהרמוניה או בביתו ומיזגו הוא יתרום לאדם זה שכלתנות.ותיקשורת .ספרות ש כוכב מארקורי  נימצא בדיס הרמוניה או לא ביביתו או מזלו הוא יכול ליצור  בעייות קשב וריכוז .בילבול והחלטות שגויות . אך אימון מזל תאומים מאופיין בעיקר באומנות הדיבור. הוא פיטר פן של עולם המזלות .מהירות המחשבה .קלילות וספונטניות..אהבת החוכמה .קומיניקציה וטלקומיניקציה .מצביי רוח מישתנים .חוסר סבלנות .וחוסר החלטיות .ממצא דברים במהירות .אומן בכל המעשים .זהו אדם שתיקונו הוא להתחבר לצד הנשי[אינטואטיבי .ריגשי ואימהי ]או להפך .אשה לצד הגברי שלה .רציונאל.יותר היגיון ופחות הורמונים שתופסים שליטה .אדם שמזלו תאומים אויבו המושבע הוא השיעמום.יש לו יכולת מדהימה להפריד את ליבו לשני חלקים .הצד הרוחני והצד המעשי.. [או אשה שיכולה להיתאהב בשתי גברים.]  תפיסתם מהירה וחוסר סבלנות היא מנת חלקם .אוהבים ללמוד אך ממצאים את הלימוד מהר מידיי.לפעמים תופס אותם בילבול וחוסר התמצאות במרחב . אנשים אלה מתרגמים את ריגשותהם לשכל  והבנה.לוגית   .הם מאוד סקרנים מטבעם .יש להם הסתכלות על שניי צידיי המטבע על כן חוסר החלטיות היא העקב אכילס שלהם.

ה

מזל תאומים =יסוד אויר .כוכב שולט -מארקורי [כוכב חמה]
logo בניית אתרים