מזל טלה.יסוד אש .כוכב שולט מארס [מאדים]

מזל טלה -יסוד אש  .כוכב שליט  מאדים [מארס]ביום מאדים בטלה ובלילה הוא במזל עקרב]על כן חשוב לדעת  שהשפעתה ייתר הכוכבהמזל טלה -יסוד אש  .כוכב שליט  מאדים [מארס]ביום מאדים בטלה ובלילה הוא במזל עקרב]על כההההן חשוב לדעת  שהשפעת ייתר הכוכבים יכולים לסתור תכונות אלו .מכיוון שכך רצויי ליצור מפה מדוייקת .הטלה נכלל בתומזל טלה -יסוד אש  .כוכב שליט  מאדים [מארס]ביום מאדים בטלה ובלילה הוא במזל עקרב]על כן חשוב לדעת  שהשפעת ייתר הכוכבים יכולים לסתור תכונות אלו .מכיוון שכך רצויי ליצור מפה מדוייקת .הטלה נכלל בתוך יסוד האש .מזרחי .וכוכבו הוא מאדים[.מארס ] מזל זה מייצג מנהיגות .חלוציות .ראשוניות .האני .האגו.כוחניות .פולמוסיות .ילדותיות .חוסר סבלנות ולעיתים חוסר טאקט.. חמימות לבביות .מרץ והובלת שינויים .ספורט .חריצות ויזמות .מהיר חימה .ורגזן. אך לא שומר טינה ומבליג. אופטימי .מתלהב\ת  .זהו אדם טוב מיסודו והסובבים אותו נהנים מחברתו. הטלאים  חסריי סבלנות ולעיתים התוצאות מתקבלות הפוך ממה שהם רצו.  מזל  מיני  מאוד .       האש שבתוככם לפעמים תוביל אתכם ליזמות חדשה .ולעשיה גבוהה אך ההתמדה אצלכם היא לא הצד החזק שבאישיותכם .על כן  סבלנות טעמה מר אך פירותיה מתוקים

 

ההההההההך יסוד האש .מזרחי .וכוכבו הוא מאדים[.מארס ] מזל זה מייצג מנהיגות .חלוציות .ראשוניות .האני .האגו.כוחניות .פולמוסיות .ילדותיות .חוסר סבלנות ולעיתים חוסר טאקט.. חמימות לבביות .מרץ והובלת שינויים .ספורט .חריצות ויזמות .מהיר חימה .ורגזן. אך לא שומר טינה ומבליג. אופטימי .מתלהב\ת  .זהו אדם טוב מיסודו המזל טלה -יסוד אש  .כוכב שליט  מאדים [מארס]ביום מאדים בטלה ובלילה הוא במזל עקרב]על כן חשוב לדעת  שהשפעת ייתר הכוכבים יכולים לסתור תכונות אלו .מכיוון שכך רצויי ליצור מפה מדוייקת .הטלה נכלל בתוך יסוד האש .מזרחי .וכוכבו הוא מאדים[.מארס ] מזל זה מייצג מנהיגות .חלוציות .ראשוניות .האני .האגו.כוחניות .פולמוסיות .ילדותיות .חוסר סבלנות ולעיתים חוסר טאקט.. חמימות לבביות .מרץ והובלת שינויים .ספורט .חריצות ויזמות .מהיר חימה .ורגזן. אך לא שומר טינה ומבליג. אופטימי .מתלהב\ת  .זהו אדם טוב מיסודו והסובבים אותו נהנים מחברתו. הטלאים  חסריי סבלנות ולעיתים התוצאות מתקבלות הפוך ממה שהם רצו.  מזל  מיני  מאוד .       האש שבתוככם לפעמים תוביל אתכם ליזמות חדשה .ולעשיה גבוהה אך ההתמדה אצלכם היא לא הצד החזק שבאישיותכם .על כן  סבלנות טעמה מר אך פירותיה מתוקים

 

 

הוהסובבים אותו נהנים מחברתו. הטלאים  חסריי סבלנות ולעיתים התוצאות מתקבלות הפוך ממה שהם רצו.  מזל  מיני  מאוד .       האש שבתוככם לפעמים תוביל אתכם ליזמות חדשה .ולעשיה גבוהה אך ההתמדה אצלכם היא לא הצד החזק שבאישיותכם .על כן  סבלנות טעמה מר אך פירותיה מתוקים

 

הים יכולים לסתור תכונות אלו .מכיוון שכך רצויי ליצור מפה מדוייקת .הטלה נכלל בתוך יסוד האש .מזרחי .וכוכבו הוא מאדים[.מארס ] מזל זה מייצג מנהיגות .חלוציות .ראשוניות .האני .האגו.כוחניות .פולמוסיות .ילדותיות .חוסר סבלנות ולעיתים חוסר טאקט.. חמימות לבביות .מרץ והובלת שינויים .ספורט .חריצות ויזמות .מהיר חימה .ורגזן. אך לא שומר טינה ומבליג. אופטימי .מתלהב\ת  .זהו אדם טוב מיסודו והסובבים אותו נהנים מחברתו. הטלאים  חסריי סבלנות ולעיתים התוצאות מתקבלות הפוך ממה שהם רצו.  מזל  מיני  מאוד .       האש שבתוככם לפעמים תוביל אתכם ליזמות חדשה .ולעשיה גבוהה אך ההתמדה אצלכם היא לא הצד החזק שבאישיותכם .על כן  סבלנות טעמה מר אך פירותיה מתוקים

מזל טלה.יסוד אש .כוכב שולט מארס [מאדים]
logo בניית אתרים